Standard Svensk standard · SS-ISO 16564:2004

Ovulkat naturgummi - Bestämning av medelmolekylmassa och molekylmassafördelning med gelkromatografi (SEC) (ISO 16564:2004, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 16564:2004/Amd 1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16564:2004

Ovulkat naturgummi - Bestämning av medelmolekylmassa och molekylmassafördelning med gelkromatografi (SEC) (ISO 16564:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 238 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 238 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 980,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method of determining the average molecular mass and the molecular-mass distribution of raw natural rubber dissolved in tetrahydrofuran. A set of polystyrene standards is used for calibration purposes (i.e. the method is a relative one).
An alternative method, using cyclohexane as solvent and polyisoprene standards, is included in an informative annex.

Ämnesområden

Latex och rågummi (83.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16564:2004

Ovulkat naturgummi - Bestämning av medelmolekylmassa och molekylmassafördelning med gelkromatografi (SEC) (ISO 16564:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 238 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 238 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 980,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Rubber, raw natural - Determination of average molecular mass and molecular-mass distribution by size exclusion chromatography (SEC) (ISO 16564:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-37851

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-12

Antal sidor: 10