Standard Svensk standard · SS-ISO 16929

Plast - Bestämning av graden av plastmaterials sönderfall under definierade komposteringsförhållanden i en pilotskaletest

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16929:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16929

Plast - Bestämning av graden av plastmaterials sönderfall under definierade komposteringsförhållanden i en pilotskaletest
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard is used to determine the degree of disintegration of plastic materials in a pilot-scale aerobic composting test under defined conditions. It forms part of an overall scheme for the evaluation of the compostability of plastics as outlined in ISO 17088, Plastics — Evaluation of compostability — Test scheme for final acceptance (currently under preparation). The test method laid down in this International Standard can also be used to determine the influence of the test material on the composting process and the quality of the compost obtained. It cannot be used to determine the aerobic biodegradability of a test material. Other methods are available for this (see e.g. ISO 14851, ISO 14852 or ISO 14855).

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16929

Plast - Bestämning av graden av plastmaterials sönderfall under definierade komposteringsförhållanden i en pilotskaletest
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test

Artikelnummer: STD-34846

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-21

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 16929:2019