Standard Svensk standard · SS-EN 1067

Lim - undersökning och beredning av provstycken för provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1067:2005

Ämnesområden

Lim (83.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Adhesives - Examination and preparation of samples for testing

Artikelnummer: STD-21093

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-09-05

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 1067:2005