Standard Svensk standard · SS-EN 31010

Riskhantering - Metoder för riskbedömning

Status: Gällande till 2022-07-18

Omfattning
This International Standard is a supporting standard for ISO 31000 and provides guidance on selection and application of systemati
Risk assessment carried out in accordance with this standard contributes to other risk management activities.

The application of a range of techniques is introduced, with specific references to other international standards where the concept and application of techniques are described in greater detail.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för riskhantering (04.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Risk management - Risk assessment techniques

Artikelnummer: STD-3334336

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-08-23

Gällande till: 2022-07-18

Antal sidor: 91

Parallell utgåva: SS-EN IEC 31010