Standard Svensk standard · SS-ISO 10604

Vägfordon - Mätutrustning för strålkastarinställning

Status: Gällande

Ämnesområden

Ljus- och signalanordningar (43.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bilbelysning, SIS/TK 219

Internationell titel: Road vehicles - Measurement equipment for orientation of headlamp luminous beams

Artikelnummer: STD-13122

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-02-26

Antal sidor: 16