Standard Svensk standard · SS-ISO 11157:2006

Vägfordon - Prestanda hos bromsbelägg - Provningsmetod med tröghetsdynamometer (ISO 11157:2005, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11157:2006

Vägfordon - Prestanda hos bromsbelägg - Provningsmetod med tröghetsdynamometer (ISO 11157:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a dynamometer test method to homologate alternative types of brake linings (including pads) mounted on original equipment, in accordance with UN-ECE Regulation No. 13-09, Annex 15. This International Standard is applicable to road vehicles of categories M, N and O (see 3.1) as defined in UN ECE Consolidated resolution of the construction of vehicles, R.E.3, Annex 7. Application for approval corresponding to this test method is to be made by the vehicle manufacturer (in the case of vehicles of category O the application is to be made by the axle or brake manufacturer) or by his duly accredited representative. The values in square brackets, i.e. [ ], are taken from UN-ECE Regulation No. 13-09.

Ämnesområden

Bromssystem (43.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11157:2006

Vägfordon - Prestanda hos bromsbelägg - Provningsmetod med tröghetsdynamometer (ISO 11157:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bromssystem för kommersiella fordon, SIS/TK 217

Internationell titel: Road vehicles - Brake lining assemblies performance - Inertia dynamometer test method (ISO 11157:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-46267

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-ISO 11157