Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-ISO 14622

Space systems - Structural design - Loads and induced environment

Status: Gällande

Ämnesområden

System för rymdkommunikation (49.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Space systems - Structural design - Loads and induced environment

Artikelnummer: STD-29805

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-02-23

Antal sidor: 0