Standard Svensk standard · SS-EN 580

Plaströr - Rör av styv PVC - Provning av inverkan av diklormetan vid viss temperatur (DCMT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 580
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 580

Plaströr - Rör av styv PVC - Provning av inverkan av diklormetan vid viss temperatur (DCMT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies a method for determining the resistance of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes to dichloromethane at a specified temperature (DCMT). This standard is applicable to PVC-U pipes, irrespective of thier use. The method can be used as a rapid means of quality control during manufacture. NOTE. The temperature of the dichloromethane at which PVC-U shall not be attacked, is specified in the referring standard.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 580

Plaströr - Rör av styv PVC - Provning av inverkan av diklormetan vid viss temperatur (DCMT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastic piping systems - Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Test method for the resistance to dichloromethane at a specified temperature (DCMT)

Artikelnummer: STD-13889

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 580