Standard Svensk standard · SS-EN 13121-2:2004

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 2: Kompositmaterial - Beständighet mot kemikalier

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13121-2:2004

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 2: Kompositmaterial - Beständighet mot kemikalier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard gives requirements for chemical resistance of composite materials used for GRP tanks and vessels for storage or processing of fluids, for use above ground. The tanks or vessels may be factory made or site built, with or without lining.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13121-2:2004

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 2: Kompositmaterial - Beständighet mot kemikalier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite material - Chemical resistance

Artikelnummer: STD-35403

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-13

Antal sidor: 32