Standard Svensk standard · SS-EN 13121-2:2004

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 2: Kompositmaterial - Beständighet mot kemikalier

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard gives requirements for chemical resistance of composite materials used for GRP tanks and vessels for storage or processing of fluids, for use above ground. The tanks or vessels may be factory made or site built, with or without lining.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35403

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-13

Antal sidor: 32