Standard Svensk standard · SS-EN 12573-2

Svetsade stationära icke trycksatta termoplasttankar - Del 2: Beräkning av vertikala cylindriska tankar

Status: Gällande

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27975

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 18