Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13121-5:2017

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 5: Exempel på beräkning av en kärl i glasfiberarmerad plast

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13121-5:2017

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 5: Exempel på beräkning av en kärl i glasfiberarmerad plast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report gives guidance for the design of a vessel using the standard EN 13121-3 GRP tanks and vessels for use above ground. The calculation is done according to the advanced design method given in EN 13121-3:2016, 7.9.3 with approved laminates and laminate properties.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13121-5:2017

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 5: Exempel på beräkning av en kärl i glasfiberarmerad plast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 5: Example calculation of a GRP-vessel

Artikelnummer: STD-8029882

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-07

Antal sidor: 68