Standard Svensk standard · SMS 2973

Oorganiska ytbeläggningar - Metallbelägg ningar - Bestämning av skikttjocklekgenom anodisk upplösning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2177
Omfattning
-

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)