Standard Svensk standard · SMS 2973

Oorganiska ytbeläggningar - Metallbelägg ningar - Bestämning av skikttjocklekgenom anodisk upplösning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2177
Omfattning
-

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3181

Utgåva: 1

Fastställd: 1950-01-01

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-ISO 2177