Standard Svensk standard · SS-EN 61800-2

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 2: Specifikationer och märkdata för lågspända växelströmsdrivsystem med variabel frekvens

Status: Gällande

Ämnesområden

Motorer (29.160.30) Likriktare, omformare, stabiliserade nätaggregat (29.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems

Artikelnummer: STD-3336846

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-12-16

Antal sidor: 95

Ersätter: SS-EN 61800-2