Standard Svensk standard · SS-EN 62751-2

Effektförluster i ventiler för spänningsstyva strömriktare för HVDC-system - Del 2: Modulära multinivåomriktare

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 62751-2 A 1

Ämnesområden

Likriktare, omformare, stabiliserade nätaggregat (29.200) Elnät Allmänt (29.240.01) Transformatorstationer, avledare (29.240.10) Distributionsledningar (29.240.20) Styr- och övervakningsutrustning för kraftnät (29.240.30) Övrigt (29.240.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters

Artikelnummer: STD-3336555

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-15

Antal sidor: 58