Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62631-2-1

Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 2-1: Permittivitetstal och förlustfaktor - Tekniska frekvenser (0,1 Hz - 10 MHz) - Växelströmsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62631-2-1

Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 2-1: Permittivitetstal och förlustfaktor - Tekniska frekvenser (0,1 Hz - 10 MHz) - Växelströmsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Övrigt (17.220.99) Allmänt Isolermaterial (29.035.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62631-2-1

Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 2-1: Permittivitetstal och förlustfaktor - Tekniska frekvenser (0,1 Hz - 10 MHz) - Växelströmsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical Frequencies (0,1 Hz - 10 MHz) - AC Methods

Artikelnummer: STD-80007816

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-14

Antal sidor: 25