Standard Svensk standard · SS 4241692

Telekablar - PE-isolerade, halogenfria och flamskyddade inomhuskablar, typ ELQXBE

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard gäller PE-isolerade, halogenfria och flamskyddade inomhuskablar med mantel av halogenfri flamskyddad mantelmassa, typ ELQXBE enligt SS 424 26 75, avsedda för förläggning inomhus, fast eller i rör, enligt SS 424 14 38.

Ämnesområden

Kablar (29.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3332373

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-04-24

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 4241692