Standard Svensk standard · SS 831016

Hängrännor - Bestämning av böjhållfasthet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 612:2005

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Gutters - Determination of bending strength

Artikelnummer: STD-8263

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-04-26

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 831016

Ersätts av: SS-EN 612:2005