Standard Svensk standard · SS-EN 1806

Skorstenar - Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1806:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1806

Skorstenar - Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for clay/ceramic flue blocks with solid walls or walls with vertical perforations including bonding and non-bonding blocks and their fittings. Non-bonding flue blocks which have insulation in the vertical perforations or attached to the outer walls are also covered by this standard. This standard specifies the performance requirements for factory-made flue blocks. When they are installed, they will form a part of a multi-wall chimney or a complete chimney which will serve to convey products of combustion from fireplaces or heating appliances to the atmosphere. This standard includes components used for domestic and industrial chimneys which are not structurally independent (free-standing). Testing, marking and inspection requirements are covered by this standard. NOTE 1 Flue blocks covered by this standard are manufactured in three forms : a) single flue ; b) multi-flue ; c) flue/ventilation combination. NOTE 2 Flue blocks may have flues which are either circular, square or rectangular. The joints may have a locating feature such as a rebate.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1806

Skorstenar - Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-28201

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-16

Antal sidor: 43

Ersätts av: SS-EN 1806:2006