Standard Svensk standard · SS-EN 14759:2005

Fönsterluckor och jalusier - Luftljudisolering - Utvärdering av prestanda

Status: Gällande

Omfattning
The current standard applies to manufacturers of windows who wish to take advantage of additional acoustical performances brought by built-in shutter with window delivered as such on the market or brought by the addition of a shutter delivered separately (built-in shutter installed in a prefabricated box or built-on shutter).

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Shutters - Acoustic insulation relative to airborne sound - Expression of performance

Artikelnummer: STD-39449

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-22

Antal sidor: 9