Standard Svensk standard · SS-EN 16719:2018

Transport plattformar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16719:2018

Transport plattformar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Tillfälligt installerade, styrda strömförsörjda plattformar med kuggstångsdrift som har en öppen plattform och hålldonsstyrning manövrerade av behöriga, utbildade operatörer på plattformen.

Använd för transportering av behöriga passagerare och material vertikalt (eller längs banan högst 15° från vertikalplanet), vid begränsad hastighet, med ett minsta offsetavstånd och som betjänar fasta plan på en byggnad eller konstruktion för byggnationsrelaterade aktiviteter innefattande renovering och underhåll.

Denna Europastandard behandlar inte
a) hydrauliska drivanordningar för transportplattformar
b) stållinedrivanordningar för transportplattformar
c) kedjedrivanordningar för transportplattformar
d) användning som arbetsplattformar för mastklättring (se EN 1495)
e) användning som bygghiss för materialtransport (se EN 12158-1)
f) användning som bygghiss för passagerar- och materialtransport (se EN 12159).

1.2 I denna standard beskrivs de risker som finns angivna i avsnitt 4 och som uppstår under de olika faserna i en sådan utrustnings livslängd. Dessutom beskrivs metoder för eliminering eller minskning av dessa risker när utrustningen används såsom tillverkaren avsett.

1.3 I denna Europastandard anges inte ytterligare krav på:
a) drift vid svåra förhållanden (t ex extrema klimatförhållanden och starka magnetfält)
b) åskskydd
c) drift som omfattas av särskilda regler (t ex explosionsfarlig atmosfär)
d) elektromagnetisk kompatibilitet (emission, immunitet)
e) hantering av laster vars beskaffenhet kan leda till farliga situationer (t ex smält metall, syror/baser)
f) strålningsmaterial, ömtåliga laster
g) användning av förbränningsmotorer
h) användning av fjärrstyrning
i) risker som förekommer under tillverkning
j) risker som förekommer till följd av förflyttning
k) risker som förekommer till följd av att ha uppförts över en allmän väg
l) jordbävningar
m) buller.

1.4 Denna standard gäller inte för:
a) bygghissar för material (se EN 12158-1)
b) bygghissar för personer och material (se EN 12159)
c) hissar (se EN 81-3 och EN 81-20)
d) snedbanebygghissar (se EN 12158-2)
e) snedbanehissar (se EN 81-22)
f) lyftbord (se EN 1570-1)
g) arbetsplattformar för mastklättring (se EN 1495)
h) arbetskorgar upphängda från lyftanordningar
i) arbetsplattformar som transporteras på gafflarna på gaffeltruckar
j) arbetsplattformar
k) bergbanor
l) hissar särskilt konstruerade för militära ändamål
m) gruvhissar
n) teaterhissar
o) specialhissar.

1.5 Denna standard behandlar installationen av transportplattformar Den innefattar basram och basinhägnad men inte konstruktionen av eventuell grundanordning av betong, hårt kärnmaterial, timmer eller annan grundanordning. Den innefattar konstruktionen av mastförankring men inte konstruktionen av förankringsbultar till stödkonstruktionen. Den innefattar konstruktionen av grindar vid stannplan och deras ramar, men inte konstruktionen av förankringsbultar till stödkonstruktionen.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90) Konstruktionsteknik (91.200) Anläggningsmaskiner (91.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16719:2018

Transport plattformar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bygghissar, SIS/TK 460

Internationell titel: Transport platforms

Artikelnummer: STD-80010604

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-05

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 16719:2018