Pressmeddelande · 2024-02-05

Nu läggs grunden för europeisk standardisering av metoder för koldioxidinfångning

Att fånga in, lagra och även använda koldioxid är helt nödvändigt för att minska de klimatpåverkande utsläppen och nå 1,5-gradersmålet. För att lyckas behövs gemensamma, effektiva och säkra lösningar. Denna vecka startar ett nytt europeiskt standardiseringsarbete med ett flertal experter på plats i Bryssel, ett viktigt tillfälle för Sverige och svenska företag att påverka kommande standarder.

koldioxifinfågning.png

Sverige och världen behöver snabbt minska de klimatpåverkande utsläppen för att leva upp till Parisavtalet och nå 1,5-gradersmålet. En förutsättning för att lyckas, enligt både internationella energibyrån, IEA, och FN:s klimatpanel, IPCC, är metoder för koldioxidinfångning. Här ingår tekniker för att fånga in och lagra koldioxid i marken (CCS och Bio-CCS/BECCS), samt användning av infångade kolatomer som råvara i tillverkningsindustrin (CCU).     

–  Med hjälp av standarder kan vi dela både kunskap och optimera de investeringar som görs på området. Det kan få CCS att utvecklas och skalas upp i snabbare takt, säger Bledar Beqiri, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS. 

Implementeringen av CCS-teknik är fortfarande i sin linda, men i Sverige pågår flera pilotprojekt. Syftet med standardiseringen är att undanröja handelshinder för kommersiella transaktioner med CCS-relaterade varor och tjänster för att bekämpa klimatförändringarna genom att minska utsläppen av koldioxid. Gemensamma standarder kan vara avgörande för att säkerställa en stabil marknad och skapa förtroende hos marknaden för CCS-lösningar.  

Det politiska intresset för dessa frågor ökar i snabb takt. På COP 28 signalerade man stora framsteg för CCS, och fem EU-länder, däribland Sverige, skrev under Aalborg Declaration, som betonar vikten av samarbete och behovet att utveckla en enhetlig marknad för CCS och CCU i Europa.  

Mötet i Bryssel samlar europeiska experter inom området och markerar startskottet för diskussioner kring de standarder som ska främja en konkurrenskraftig europeisk industri, och uppmuntra innovation och investeringar i projekt för CCS och CCU. Svenska experter kan delta genom SIS. 

För mer information kontakta: 
Bledar Beqiri, projektledare, SIS: 08 555 520 78, bledar.beqiri@sis.se  
Anne Rådestad, pressansvarig, SIS: 08 555 520 20, anne.radestad@sis.se  


Utbildning inom energiledning

Med SIS utbildningar inom energiledning får du kunskap i ledningssystem enligt ISO 50001, samt praktiska tips på energiförbättrande åtgärder.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.