Nyhet · 2019-04-02

Verkligheten viktigast i ledningssystemet

Det finns ingen automatik i ledningssystem. Om det används fel blir systemet en börda, men rätt använt kan det vara skillnaden mellan liv och död. – Allt beror på hur förankrat det är i verkligheten, säger Anita Edvinsson, författare och senior konsult vid Aurata.

Anita Edvinsson
Den dramatiska inledningen beror på att Anita har sina rötter i sjukvården, där hon arbetat med ledningssystem för patientsäkerhet. Om det handlar även hennes bok "Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård", som hon nu översätter till engelska för utgivning på ett amerikanskt förlag.

Ledningssystem av typen ISO 9001 är ett tveeggat verktyg. Det kan sluta som bara ett diplom på väggen eller bidra till ökad säkerhet, kvalitet, utveckling och att medarbetare stannar kvar. Skillnaden beror på hur ledningen hanterar ledningssystemet.

– Medarbetare har en tendens att inte följa vad som står skrivet, om de upplever att det inte stämmer överens med verklighet. Den är ofta något annat än vad ledningen önskar vore verkligheten, säger Anita.

Hon beskriver ledningssystemet som en beprövad struktur att fylla med innehåll.

– Man pratar om folket på golvet, men det är dessa som arbetar i skarpt läge och som möter patienter, medborgare och kunder. De vet hur verkligheten ser ut och deras erfarenheter måste tas till vara i ledningssystemet. Alla i organisationen ska uppleva att de är medägare av systemet.

Ledningssystemet är inget som bli färdigt. Det måste hela tiden utvecklas i takt med vunna erfarenheter och en föränderlig omvärld. Det är en djupgående förändringsprocess som i sin tur kan skapa en lärandekultur i organisationen, vilket ger långt mycket mer än ordning och reda.

– Det är viktigt att så långt som möjligt försöka förstå varför vi lyckas och skapa best practice, anser Anita Edvinsson.

Hennes erfarenheter gäller ledningssystem över lag, där ISO 9001 är det mest använda. Men oavsett vad standarden heter, ska systemet avspegla det som medarbetarna uppfattar som sin verklighet.

Annars blir det bara ett diplom på väggen.

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.