Nyhet · 2021-05-19

Ny uppdatering av kvalitetsstandarden

Nu har familjen av kvalitetsstandarder fått en uppdatering. Det är ISO 10014, som främst riktar sig till organisationens högsta ledning, som har kommit i en ny version.

Den förbättrade versionen bygger bland annat på den utveckling som skett inom säkerhetsåtgärder och automation.

ISO 10014 ingår i en familj av standarder som definierar kvalitetsledning och används av alla slags organisationer i hela världen.

Även ISO 10013 uppdaterades nyligen, Det är en standard med riktlinjer för att utveckla och underhålla dokumenterad information så att kvalitetsledningssystem fungerar väl.

SS-ISO 10014:2021 Ledningssystem för kvalitet - Ledning av en organisation för kvalitetsresultat - Vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar

SS-ISO 10013:2021 Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för dokumenterad information


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.