Nyhet · 2021-05-19

Ny uppdatering av kvalitetsstandarden

Nu har familjen av kvalitetsstandarder fått en uppdatering. Det är ISO 10014, som främst riktar sig till organisationens högsta ledning, som har kommit i en ny version.

Den förbättrade versionen bygger bland annat på den utveckling som skett inom säkerhetsåtgärder och automation.

ISO 10014 ingår i en familj av standarder som definierar kvalitetsledning och används av alla slags organisationer i hela världen.

Även ISO 10013 uppdaterades nyligen, Det är en standard med riktlinjer för att utveckla och underhålla dokumenterad information så att kvalitetsledningssystem fungerar väl.

SS-ISO 10014:2021 Ledningssystem för kvalitet - Ledning av en organisation för kvalitetsresultat - Vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar

SS-ISO 10013:2021 Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för dokumenterad information


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 5 gånger per år.