Nyhet · 2023-08-23

ISO 9001 "The Standard of all Standards" ska revideras

Hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens är några av alla förändrade omvärldsfaktorer som föranleder FN-uppdraget att revidera moderstandarden för kvalitetsledning, ISO 9001. Ordföranden i SIS kommitté 304 – Per Webb, Scania – ger svar på vad projektet innebär och hur Sverige kan påverka en av världens mest använda standarder.

Det ställs allt högre krav på företag och organisationer, hur kan ISO 9001 bidra till affärsnytta?

Många som pratar om ISO 9001 pratar bara certifiering, men det är så mycket mer. ISO 9001 skapar en struktur för vad en verksamhet, av vilket slag som helst, ska uppfylla för att säkra att de kan leverera det som är överenskommet med intressenten. Sen finns det många olika intressenter, inte bara slutkunden. När vi uppdaterar standarden kommer hela samhället att vara intressent.

Vad kommer revideringen av ISO 9001 att innebära?

Arbetet utgår ifrån de synpunkter på befintligt innehåll som kommer in från de nationella kommittéerna i en mängd länder. Dessa kommer sedan att stötas och blötas i samverkan under några år, tills man kommer fram till en gemensam tolkning av vad som behöver förändras.

Det har hänt mycket i omvärlden sedan senaste revideringen. Hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens är bara några exempel. Den här gången är faktiskt FN en av ISO:s uppdragsgivare. Kopplingen till målen för hållbar utveckling kommer att bli mycket starkare, så det är viktigt att arbetet även synkas med till exempel ISO 14001, standarden för miljöledning.

Hur många år väntas det ta innan den nya utgåvan är klar?

Vi räknar med att den nya standarden blir klar inom tre till fem år.

Per Webb, Scania, är ordförande i SIS kommitté för kvalitetsledning

Vilka möjligheter har företag och andra organisationer att påverka?

Det går att engagera sig på olika nivåer. Till exempel kan du vara med och bara lyssna, det ger dig god förståelse för standardutveckling och värdefulla insikter att ta med hem till den egna verksamheten. Ju mer erfarenhet och kunskap du och din verksamhet bygger upp, desto mer kan du bidra med och även få en bild av hur Sverige tänker kring detta.

Jag vill uppmana alla stora och små verksamheter som har möjlighet, att verkligen bidra till att skapa en positiv, hållbar gemensam bild för Sverige inom standardutvecklingen. Det här är vår ledstjärna. Vi talar inte bara för våra företag, utan för hela landet.

Sverige är ett litet land, har vi verkligen möjlighet att påverka?

Absolut! Vi är en aktiv kommitté med många duktiga deltagare. Vi har varit högt värderade i det internationella samarbetet under ISO 9001:s hela utvecklingsprocess, från att det var en en standard kopplad till teknisk produktkvalitet till en som skapar trygga, säkra leveranser som uppfyller intressentkrav.

Vill du veta mer om den kommande revideringen av ISO 9001? Kontakta Ulrika Edholm, projektledare på SIS.


SIS kommitté för kvalitet

Vill du vara med och påverka standarder för kvalitetsledning?

I SIS/TK 304 deltar experter från offentlig sektor såväl som privata näringlivet för att förbättra, utveckla och påverka internationella och nationella standarder inom kvalitetsledning.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.