Nyhet · 2022-06-10

Svenska standarder för anpassning till klimatförändringar – nu kostnadsfria

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI finns på uppdrag av regeringen, för att samla kunskap inom området samt underlätta för samhällets aktörer att förstå vad klimatanpassning är och varför det är viktigt att arbeta med frågan. Genom ett samarbetsavtal med SMHI kan vem som helst kostnadsfritt ladda ner två internationella standarder för anpassning till klimatförändringar.

Klimatförändringar orsakar allt fler extremväder runt om i världen. Ett katastrofalt exempel var förra sommarens kraftiga skyfall i Belgien och Tyskland. Ett annat var den senaste värmeböljan i Indien, som uppnådde de högsta temperaturerna sedan mätningarna började för 122 år sedan.

Riktlinjer på svenska

Även Sverige påverkas och för att skydda oss mot framtida förödelse behöver vi anpassa samhället. Till stöd för det arbetet har två standarder tagits fram som ger riktlinjer vid bedömning av bland annat sårbarhet och risk. Dessa finns nu översatta till svenska för att underlätta användandet.

– Standarderna är användbara för alla som arbetar med klimatanpassning. De beskriver en strukturerad metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning, snarare än att ange vad du ska göra, säger Karin Hjerpe, en av flera experter som faktagranskat den svenska översättningen.

Till vardags arbetar Karin Hjerpe på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Det finns på SMHI och arbetar på uppdrag av regeringen, för att samla in och sprida kunskap om behovet av klimatanpassning.

– Många har redan påbörjat sitt klimatanpassningsarbete, men det behöver bli många fler. Kommuner är förstås viktiga aktörer, men även andra. Till exempel kan företagen behöva anpassa sin verksamhet.

Sponsrar standarder för klimatanpassning

En av SMHIs aktiviteter för att få fart på arbetet är att de sponsrar standarderna för anpassning till klimatförändringar. Det innebär att kommuner, företag och andra verksamheter kan ladda ner dessa kostnadsfritt fram till slutet av 2023.  

– Det är viktigt att spridningen av SS-EN ISO 14090 och SS-EN ISO 14091 blir så stor som möjligt. Dessvärre har klimatet redan förändrats och det går inte att återställa, även om vi skulle få ner utsläppen. Men ju mer vi lyckas minska utsläppen, desto mindre resurser behöver vi lägga på anpassning, säger Karin Hjerpe.

Registrera dig här för att få dina kostnadsfria exemplar av standarderna. 

Exempel på andra standarder som begränsar utsläppen av växthusgaser

  • ISO 14064 Kravspecifikation med vägledning för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser (tre delar)
  • ISO 14067 Växthusgaser från produkter – krav och vägledning för beräkning
  • ISO 14080 Ramverk, principer och metoder för klimatåtgärder
  • ISO 14097 Ramverk för bedömning och rapportering av investeringar och finansiella aktiviteter relaterade till klimatförändringar

Vill du bli uppdaterad om nyheter?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du löpande information om vad som händer inom ditt intresseområde!

SIS nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år.