Nyhet · 2024-01-17

SIS siktar mot stjärnorna: Undersöker svenska aktörers intresse för rymdstandardisering

Marcus Wandts resa till rymdstationen ISS, kan bli början på en ny aktivare era där Sverige utmanar USA, Kinas och Rysslands dominans på ett säkerhetspolitiskt viktigt område. EU:s rymdstrategi, Nato och behovet av gemensamma överenskommelser, är tre anledningar till att SIS nu undersöker intresset för att omstarta standardiseringen inom rymdteknikområdet.

Först Christer Fuglesang, sen Jessica Meir och – om allt går som planerat idag – blir Marcus Wandt den tredje svensken som får uppleva tyngdlösheten i rymden. Men han blir inte ensam där uppe. Förutom de andra astronauterna på rymdstationen ISS, kretsar tusentals satelliter, och en hel del skrot, i omloppsbanor runt jorden.

Sverige är ett av de länder som kan skicka upp satelliter, via Esrange i Kiruna. Satelliterna möjliggör bland annat GPS-navigering, väderprognoser, mobilnät samt övervakning av bränder och växthusgasutsläpp. En del rymdtjänster har också stor betydelse för samhällets försvar och säkerhet. Sammantaget är det viktigt att Sverige har möjligheten att kunna påverka infrastrukturen och standarder inom området.

– SIS hade tidigare en kommitté som var ett viktigt forum för rymd- och flygteknik. Idag när vi är i stånd att gå med i Nato och EU har antagit en rymdstrategi, ser vi ett behov av att undersöka intresset hos svenska intressenter att omstarta standardiseringsarbetet inom rymdtekniksområdet, säger Hanna Axelsson, projektledare på SIS.

Rymdstyrelsen, Försvaret, Rymdbolaget och andra privata och offentliga aktörer har nu möjligheten att vara med i en tidig dialog och uppmanas att kontakta SIS.

– Standarder bidrar till rättvis konkurrens och förhindrar monopol, genom att de säkerställer att alla följer samma regler. Gemensamma riktlinjer främjar också innovation och underlättar samarbete mellan olika organisationer, länder och discipliner. Det är extra viktigt inom rymdindustrin, där många projekt är internationella, säger Hanna Axelsson på SIS.

Vill du veta mer om den internationella rymdstandardiseringen? Kontakta Hanna Axelsson eller Amanda Franzén på SIS.


Utbildningar inom maskinsäkerhet

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.