Nyhet · 2023-09-20

Miljöledning à la ISO 14001 ska bli lättare att tolka

Via SIS arbetsgrupp för miljöledning finns nu möjligheten att påverka uppdateringen av ISO 14001 och därigenom hur hundratusentals organisationer världen över hanterar sitt miljöansvar.

Miljöledningssystemet ISO 14001 är en av de ISO-standarder som har fått störst genomslag. Bara i Sverige finns omkring 6000 certifierade organisationer och många fler underhåller och utvecklar sin miljöledning baserat på den internationella standardens krav.

I den senaste versionen från 2015 finns dock en del krav som varit svåra att tolka och förhålla sig till. Därför har det nu fattats beslut om att ISO 14001 ska uppdateras, för att förbättra förståelsen av nuvarande krav i huvudstandarden och förstärka vägledningsbilagan.

SIS arbetsgrupp för miljöledningssystem, som bevakar arbetet ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv, välkomnar fler svenska experter för att ytterligare stärka det svenska perspektivet och bredda gruppens mångfald.

ISO 14001 – exempel på inringade åtgärdsområden

◼  Livscykelperspektivet

◼  Organisationens förutsättningar

◼  Risker & möjligheter

◼  Förtydliganden kring koncepten extern rapportering, miljöledningssystemets koppling till organisationens strategi och outsourcade verksamheter


Utbildningar inom miljöledning ISO 14001

Ett finger som pekar på en bubbla bland grönska

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom miljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

Kontakt

Vill du ha chans att påverka revideringen av ISO 14001 och utöka ditt internationella nätverk?

Kontakta Jimmy Yoler, projektledare på SIS:
jimmy.yoler@sis.se