Nyhet · 2016-06-23

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Det här vägledningsdokumentet har tagits fram av ISO:s kvalitetsledningskommitté för att hjälpa användare av ISO 9001 att förstå frågeställningar kopplade till övergångsperioden då både ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 existerar samtidigt (dvs. 15 sep. 2015 – 15 sep. 2018). Dokumentet tar upp bakgrunden till revideringen, olika användargrupper av ISO 9001 samt ger en vägledning för införandet av nya ISO 9001:2015.

Innehåll

1.0 Orientering
2.0 Bakgrund till revideringsprocessen för ISO 9001:2015
3.0 Användargrupper
4.0 Vägledning för införande 
4.1 Generell vägledning 
4.2 Vägledning för specifika användargrupper 
5.0 Vanliga frågor
6.0 Källor med tillförlitlig information om ISO 9001:2015

Ladda ner vädledning för införande av ISO 9001:2015


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

SIS Worldfavor

Ett digitalt arbetsverktyg för arbete med ISO-standarder för ledningssystem.