Nyhet · 2024-03-14

Ny digital teknik effektiviserar standardiseringsprocessen

Standarder spelar en viktig roll för att stärka svensk konkurrenskraft, innovation och uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Just nu genomgår standarders format och process ett teknikskifte, som lägger grunden för en ökad flexibilitet och kapacitet.

Sättet vi tar fram och använder nationella och internationella standarder är på väg att förändras. Bland annat är ett nytt SMART-format (Standards Machine Applicable Readable and Transferable) på gång, som öppnar för nya möjligheter.

Utvecklingen går att likna vid den som tidningen genomgick för 20 år sen. Standarder har visserligen gått att ladda ner digitalt under lång tid, men det nya formatet ger användare bättre möjlighet att söka och konsumera innehållet utifrån de egna behoven.

Förändringen kan illustreras med att fabriker som producerar enligt en viss standard, kan få en notis direkt när kraven uppdateras. På sikt är det inte omöjligt att exempelvis hjärtstartare kanske kan testas regelbundet mot standard, utan att en tekniker behöver rycka ut. Det blir i så fall möjligt tack vare att maskinen själv inhämtar de senaste testkraven och bekräftar att den efterlever dem.

– Hittills har tio svenska standarder tagits fram enligt konceptet och från och med i år kommer alla svenska standarder att skrivas i det nya SMART-formatet, säger Kjell Persovin, som ansvarar för Svenska institutet för standarders, SIS, strategi och digitalisering.

 ”Möjliggör väsentligt bättre arbetssätt”

Utvecklingen av en standards väg från ax till limpa, inkluderar också en effektivare standardiseringsprocess. I slutet av förra året lanserade SIS en ny samarbetsplattform, Deltagarportalen, som hittills har testats av ett tjugotal kommittéer. Den möjliggör nya arbetsformer som, förutom ökad interaktion och transparens, snabbar på och förenklar standardiseringsarbetet.

– Plattformen har många fördelar och möjliggör väsentligt bättre arbetssätt. Till exempel går det att arbeta mer effektivt med att skriva standarden, när allt från dokument och mötesinbjudningar till funktionen för röstning finns samlade på ett ställe. Jobbar du med många standarder samtidigt kan du välja vilka du vill följa och får en bra överblick, säger Rebecca Cederholm, projektledare för SIS kommitté för lyftredskap, som var en av de första att testa SIS Deltagarportal.