Nyhet · 2021-08-27

NVI-standarden arbetas om

SS 199000, den så kallade NVI-standarden, revideras och nu finns en version ute på remiss. Den nya versionen innehåller bland annat tydligare specifikation avseende leverans av geodata, förtydligade krav för undersökning av vattenmiljöer och ett större landskapsperspektiv.

jonas_stenstrom.jpg

2014 kom den första standarden för naturvärdesinventering. Fram till dess hade olika aktörer gjort på olika sätt. Standarden innebar att det nu fanns något att luta sig emot och den togs emot väl. Bakgrunden var tillståndgivande myndigheter länge föreskrivit inventeringar av naturmiljöer inför olika typer exploateringar. Vanliga exempel var (och är) nya bebyggelseområden, vindkraftverk eller nya vägsträckningar.

— Jag var med redan då och minns att det fanns en stark efterfrågan på en standard. Bristen på riktlinjer gjorde att en inventering i Göteborgsregionen kunde skilja sig rätt mycket från en i Stockholm eller Västernorrland. Så standarden var väldigt välkommen, säger Jonas Stenström, deltagare i SIS-kommittén Naturvärdesinventering, TK 555, och redaktör för arbetet med den nya versionen.

SS 199000 löste många problem, men världen förändras och standarder behöver uppdateras. Därför pågår arbetet med en uppdatering.

— En av de större förändringarna är att kraven på undersökning av vattenmiljöer kommer att förtydligas rejält. Den fanns där tidigare, men är tydligare och betydligt mer detaljerad nu.

Något annat som tillkommit är särskilt dataproduktspecifikation som beskriver vilka geodata och metadata som ska ingå i en NVI, med hänvisning till standarden SS-EN ISO 19131. Jonas Stenström nämner också det större ekologiska sambandet som blivit tydligare och därmed lättare att beakta i inventeringen.

— Vägledning för värdering av biotopens förutsättningar har blivit mer genomarbetade i den nya versionen. Säg att du inventerar en liten myr. Då är det inte bara intressant vilka arter som lever där utan även vad den betyder för omgivningen och vattnet som passerar genom den. Här hjälper den nya standarden till. Den gör det lättare att lyfta blicken, säger Jonas Stenström.

Ett remisseminarium om den omarbetade standarden hölls den
22 september 2021.

På den här sidan finns mer information om den nuvarande standarden och om arbetet med den nya versionen.


Lorena Olivares
Projektledare, Konsument och arbetsmiljö

E-post: lorena.olivares@sis.se

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.