Nyhet · 2021-06-23

Nu finns en ny handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak

Handboken är framtagen på initiativ från flera av SIS tekniska kommittéer och aktörer i branschen med syfte att förtydliga och förenkla monteringen av solpaneler för att förhindra kostsamma fel.

– Att beställa och installera solpaneler utifrån rekommendationerna i handboken kommer bidra till att kvalitet, hållbarhet och säkerhet når en hög nivå - vilket skapar trygghet för slutanvändaren säger Alexander Hermansson, medförfattare till handboken och deltagare i SIS tekniska kommitté Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt.

Bakgrunden till behovet av en handbok har varit mängden felinstallationer där bland annat solpaneler har fästs i tätskiktet vilket har medfört läckande tak, stora skador på fastigheterna och betydande kostnader för branschen. På initiativ av de tekniska kommittéerna för takprodukter, taksäkerhet och tätskikt, ytterligare deltagare från andra kommittéer och nya externa aktörer startades en egenfinansierad arbetsgrupp under 2020 för framtagandet av handboken.

– Arbetet med handboken har bedrivits i ett raskt tempo och helt digitalt under pandemin. Intresset har varit väldigt stort och att så många har engagerat sig återspeglar givetvis den ökande efterfrågan av solpaneler på marknaden säger Viveka Odlén, projektledare på SIS. Ju fler som installerar solpaneler, desto fler fall med felinstallationer och skador på fastigheter – vilket kostar branschen stora summor. Det behövs en vägledning för att få jämnare och högre kvalitet på solpanelsinstallationerna.

En stor hjälp för dig som utför eller projekterar solpanelsinstallationer

Handboken har sitt fokusområde, precis som titeln antyder, på infästning av solpaneler. Inledningsvis behandlas viktiga områden att beakta i projekteringen och planeringen av anläggningen, det läggs stor vikt vid att informera om olika taktyper och underkonstruktioner som är viktiga att känna till vid installationer. Utöver detta går handboken även igenom områdesspecifik elsäkerhet, brandsäkerhet, taksäkerhet, arbetsmiljö och även en juridisk del om ansvar. Målgruppen för handboken är fastighetsägare och de som projekterar och installerar solelanläggningar på tak.

– Handboken är en vägledning som branschen enats kring och menar är bästa praxis. Vi vill framför allt att alla som utför och projekterar solpanelsinstallationer ska ta del av innehållet i handboken. Alla som är verksamma inom branschen eller är intresserade av området kommer garanterat att hitta något matnyttigt. Vår målsättning är att handboken alltid ska kännas aktuell och uppdateras i takt med utvecklingen inom branschen, säger Alexander Hermansson.

Du hittar handboken i tryckt format här >>

Du hittar handboken som e-bok här >>


Alexander Hermansson

Alexander Hermansson, medförfattare och deltagare i SIS tekniska kommitté Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt.

Viveka Odlén

Viveka Odlén, projektledare för SIS tekniska kommitté Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt.