Nyhet · 2021-03-26

Matsvinn kan bli nytt område inom globalt standardiseringsarbete

SIS kollegor i Danmark, Danish Standards Foundation, DS, föreslår att bilda en ny subcommittee som med gemensamma, globala standarder ska adressera problemet med matsvinn. Det är en stor och viktig fråga som nu är ute på omröstning. Snart vet vi om den kommer att bildas eller ej.

Matsvinn, en soptunna fylld med slängda matvaror.

Det finns sedan tidigare en teknisk kommitté som jobbar med standardiseringsfrågor kring livsmedel på global nivå. Den heter ISO/TC 34 ”Food products”. Danmarks förslag är att skapa en ny subcommittee (SC) till denna kommitté som ska handla om ’Food Loss and Waste’, det vill säga matsvinn. Förslaget hanteras genom omröstning inom ISO/TC 34 och i Sverige är det SIS-kommittén Livsmedel och foder som ansvarar för det svenska svaret. I mitten av april kommer vi sannolikt att få veta om förslaget får tummen upp eller ej.

Danmark ligger i framkant inom det här området och har bland annat startat ONE/THIRD, en tankesmedja som tittar på olika sätt att hitta lösningar på det omfattande matsvinnet. Problemet anses vara så allvarligt att det även finns med i FN:s lista över globala mål. Där står det bland annat:

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Finns mycket att göra

Enligt danskarna kan standardisering skapa en gemensam ram för hur alla organisationer i livsmedelskedjan ska kunna arbeta för att minska matsvinnet. Det behövs också ett systematiskt sätt för att mäta och verifiera deras arbete. Den gemensamma och jämförbara ramen bör utvecklas i enlighet med erkända dokument som redan utvecklats för ändamålet.

Arbetet i Sverige

I Sverige finns också ett starkt engagemang i frågan och det pågår ett omfattande arbete för att minska matsvinnet. Här är några exempel:

  • Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbetar nu med den nationella handlingsplanen Fler gör mer.

  • Nationella etappmål till 2025, som pekar mot delmålet 12.3 i Agenda 2030.

  • En branschöverenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och var orsaken finns.

Vill du vara med och påverka pågående och kommande standardiseringsarbete? Kontakta projektledare Lorena Olivares.

Se även: SIS/TK 435 Livsmedel och foder.


Lorena Olivares
Projektledare, Konsument och arbetsmiljö

E-post: lorena.olivares@sis.se

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Vill du delta i standardutveckling?

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.