Nyhet · 2023-09-14

Ny KTH-kurs ska öka kunskapen om trä som klimatsmart byggmaterial

Konstruktörer, arkitekter och entreprenörer behöver bryta den slentrianmässiga vanan att bygga i betong. Genom att bygga mer i trä och använda faktamässiga metoder för att få byggmaterialet att leva längre, går det att minska utsläppen av växthusgaser.

Burj Khalifa i Dubai må vara världens högsta byggnad, men det högsta trähuset finns faktiskt i Skellefteå. Sara kulturhus med sina 20 våningar består nästan uteslutande av det enda byggmaterial som är hundraprocentigt förnybart.

– Åtskilliga studier visar att rum där trämaterial finns närvarande även har flera andra fördelar. Inneklimatet blir jämnare ifråga om luftfukt, materialet upplevs varmt, skolmiljöer blir lugnare och människor med rehabiliteringsbehov återhämtar sig snabbare, säger Andreas Falk, träexpert med uppdrag från Svenska Träskyddsinstitutet.

Med andra ord är det inte konstigt att intresset för att bygga flervåningshus i trä har blivit så stort. Snart kan Skellefteås rekord vara hotat.

– Tekniken möjliggör högre byggnader än så, men det är viktigt att vi ser till att höja kunskapen om trä och förutsättningar för hur vi får materialet att hålla länge.

Faktamässiga metoder får trä att hålla lång tid

Snart startar KTH en ny utbildning i hur trä kan hanteras och utformas för lång livslängd och ett lågt klimatavtryck som byggmaterial. Innehållet baseras bland annat på en nyligen uppdaterad standard som tagits fram av den europeiska kommitté som Svenska institutet för standarder, SIS, leder sedan ett år tillbaka.

SS-EN 460:2023 Beständighet för trä och träbaserade produkter – vägledning om prestanda kopplar bland annat ihop risk, exponering, livslängd och material med fokus på valet, hantering och utformning av materialet.

Andreas Falk som själv har undervisat i träkonstruktion och träarkitektur på KTH förklarar att trä länge var ett styvmoderligt behandlat material i svenska byggprojekt.

– Tidigare var det förbjudet att bygga mer än två våningar i bärande stommar. När ändringen kom 1994 var det lite som att bygg- och träindustrin blev tagen på sängen.

Det har varit en lång väg och hänt mycket sedan dess. Men än återstår det att bryta branschens vana av att reflexmässigt bygga ”som man alltid gjort”, nämligen i betong.

– Hållbarhetsfrågorna väger mycket tyngre idag och byggsektorn behöver öka sin medvetenhet och kunskap om användning av klimatsmarta byggmaterial och byggmetoder, såsom träbyggande och cirkulärt byggande. Det är nödvändigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Som konstruktör räcker det inte med att du har koll på konstruktion, du behöver även ha koll på andra frågor som beständighet och olika materials miljöpåverkan.

KTH:s utbildning täcker in beständighetsfrågorna i sin helhet, från materialvetenskap och hur trä används i produkter och byggnader till riktlinjer för hur man bygger, lagstiftning, inspektion och förvaltning.  

– För att träbyggnader ska bli maximalt hållbara ska de också hålla över tid, det vill säga vara beständiga. Frågor om underhåll måste inkluderas i de ekonomiska kalkylerna redan från skisstadiet, oavsett vilket material som utnyttjas. Metoden måste vila på en faktamässig grund för att ge ett lyckat resultat, säger Andreas Falk.

Läs mer om utbildningen i träbeständighet och hur du anmäler dig genom att klicka vidare till pressmeddelandet från KTH här.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Utbildningar inom bygg

Inom utbildningar för området bygg kan SIS erbjuda två utbildningar som ligger nära varandra och stöttar när du ritar och mäter byggnader och anläggningar: 
SIS Bygghandlingar - Orientering och Area och Volym.

Läs mer och boka din utbildning inom bygg >>

Kontakt

Vill du veta mer om det svenskledda europeiska standardiseringsarbetet för ökad träbeständighet? 

Kontakta Lina Nordfors, projektledare på SIS:
lina.nordfors@sis.se