Nyhet · 2018-04-26

ISO-arbete för återvinning av plast

Det finns för få standarder för materialåtervinning av plast i EU och globalt. Men med hjälp av finansiellt stöd från Naturvårdsverket siktar SIS nu på att starta ett nytt ISO-sekretariat för utveckling av standarder som kan bidra till ökad återvinning av plast.

SIS får ett bidrag på 800 000 kronor av Naturvårdsverket för etablering av ett ISO-sekretariat för revidering av befintliga och utveckling av nya standarder för plaståtervinning. Det finns idag ett stort antal publicerade produktstandarder med miljöinriktning, och även många standarder som rör plastprodukter. Men inom området återvinning och materialåtervunnen plast behövs det utvecklas standarder både inom EU (CEN) och globalt (ISO) för att få fart på återvinningen.

- Många tillverkare drar sig för att använda återvunnen plast eftersom de är osäkra på tillgång och kvalitet. Standarder kan bidra till en ökad återvinning, som i sin tur minskar både plastläckaget och beroendet av fossil nyråvara, säger Johan Dahlgren, projektledare på SIS.

- Att SIS nu får möjlighet att starta och leda ett ISO-sekretariat i Sverige för arbete med utveckling av globala standarder för plaståtervinning, kan bidra positivt både till en utveckling av hållbar plaståtervinning, och en utveckling av kunnandet inom området i Sverige.

Naturvårdsverkets stöd till projektet är en del i myndighetens satsning på att öka materialåtervinningen av plast internationellt, utan att det ska leda till att miljö- eller hälsoskadliga ämnen sprids i miljön.


Läs mer

Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi. Andra prioriterade områden är termoplastiska material, biopolymerer, åldringsbeständighet, nedbrytbarhet och återvinning.

Arbetet pågår i SIS/TK 156 som välkomnar nya deltagare.

Kontakt

Vill du veta mer och delta i standardiseringsarbetet?

Kontakta johan.dahlgren@sis.se 08-555 520 93