Nyhet · 2020-07-08

ISO 45001 ger extra stöd i kristid

För två år sedan kom den första globala ISO-standarden för arbetsmiljöledning, ISO 45001. Säkrare arbetsmiljö och lägre samhällskostnader är två av målen. Standarden har fått stort genomslag – och vårens kris visar tydligt på behovet, enligt Per Lindberg, senior revisor på RISE Certifiering och ordförande i SIS kommitté för arbetsmiljöledningssystem.

Text: Susanne Rydell

Många organisationer har sedan tidigare arbetat med en standard för arbetsmiljöledning, OHSAS 18001. Den globala ISO-standarden är moderniserad och utbyggd, och anpassad till den övergripande strukturen för ledningssystemstandarder.

Vilket genomslag har ISO 45001 fått?
– Min bedömning är att ISO 45001 har fått brett genomslag. Det märks att många ser att det är en modernare standard med fokus på strategiskt tänkande och ledarskap. Stort fokus ligger också på medarbetarengagemang och att jobba med kulturen i organisationen. Genomslaget syns ännu inte i antal certifierade företag, men det tar alltid tid innan det sker, säger Per Lindberg.

Vilken betydelse har ledningssystemet i krisläge?
– Allt systematiskt arbetsmiljöarbete har betydelse i en kris, men det finns ytterligare stöd om man arbetar med ISO 45001. Standarden är tydligare till exempel när det gäller vikten av proaktivitet – att ha en beredskap även för nödlägen. Då ökar möjligheten att hantera svåra kriser. I ett globalt krisläge blir behovet närmast övertydligt, men det gäller även för mindre kriser.

”Standarden är tydlig när det gäller vikten av proaktivitet.”

– I en kris blir det tydligt hur viktigt ett systematiskt och proaktivt arbetssätt är där även överblick av hela leverantörskedjan ingår. Detta är grundläggande delar i alla ISO:s ledningssystemstandarder.

Vilket blir nästa steg i kommitténs arbete – påverkar krisen innehållet i standarden?
– Vi arbetar med en vägledning, ISO 45002, som ska ge stöd i hur man tillämpar standarden. Där kan det bli aktuellt att i några exempel fånga in erfarenheter av krisledning. Planen är att vägledningen ska vara klar 2022.

– En annan vägledning som är på väg ska ge stöd i hur man arbetar med psykosocial arbetsmiljö. De frågorna kan bli än mer angelägna i samband med en kris. Vägledningen, ISO 45003, har ännu ingen färdig titel men tidplanen är att den ska bli klar 2021.


Detta är en redigerad artikel ur tidningen Perspektiv #2 2020.
Läs mer om Perspektiv här >>


Per Lindberg
senior revisor, RISE Certifiering
och ordförande, SIS kommitté för arbetsmiljöledningssystem

Utbildning inom arbetsmiljöledning

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom arbetsmiljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Läs mer om ISO 45001

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö.

Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Vill du köpa standarden, gå en utbildning eller få vägledning? Klicka dig vidare här.