Nyhet · 2022-09-07

IoM – en digital pusselbit i den cirkulära ekonomin

Framtidens affärsmodeller behöver bli cirkulära. Men hur ska vi veta på vilket sätt en komponent bäst tas isär vid återvinning, att påståendet om det ’gröna’ stålet faktiskt stämmer eller att begagnade bildelar fortfarande uppfyller säkerhetskraven? Lösningen kan förkortas med endast tre bokstäver – IoM.

IOM.jpg

Först kom Internet of Things. Nu är Internet of Materials här, ett digitalt område som från början utvecklades av forskare på RISE och som med stöd av internationell standardisering kan bli en viktig del i framtidens cirkulära ekonomi.

Internet of Materials bygger på en ursprunglig idé som den svenska forskaren Raul Carlsson fick för snart tio år sedan, när han insåg potentialen i att använda ny teknik för att spåra metallgjutgods.

– Som vid bakning av muffins, så spelar både ingredienserna och hur du fyller formarna en viktig roll för kvaliteten på varje enskilt gjutgods. Genom att ge varje gjutgods en egen digital märkning kunde det kopplas med sin unika produktionsdata som sedan följde med just det gjutgodset i framtiden, säger Raul Carlsson, som är forskare på RISE och har ett djupt engagemang inom internationell standardisering av miljöledning (ISO 14000-serien) och cirkulär ekonomi.  

Synliggör skillnaden mellan stål och stål

I ett cirkulärt kretslopp är spårbarheten viktig för att veta hur en produkt ska kunna tas om hand på bästa sätt. Än så länge är det extra svårt när det gäller bilar eller andra produkter som är sammansatta av en rad olika komponenter.

– Vi insåg snart att de här behoven var generella och inte bara begränsade till gjuteriindustrin. Kollegorna inom textilindustrin brottades ju med liknande dilemman, när det gällde återvinning av allt från rockar till strumpor.

Möjligheterna med IoM är dock långt större än att underlätta återvinning. Spårbarheten gör det till exempel möjligt att verifiera diverse påståenden.

– Om vi köper en mobil ska vi kunna vara säkra på att den inte innehåller ämnen som till exempel kobolt, hämtade från någon oetisk gruvbrytning i Kongo. Och när det fossilfria hybrit-stålet väl börjar produceras blir det en viktig konkurrensfaktor att kunna urskilja det stålet, från det identiskt lika stål som har framställts på traditionellt vis.

RaulCarlssonsis.png

Inspiration från olje- och flygindustrin

Längre fram i det cirkulära kretsloppet kommer till exempel reparatören behöva ha information om hur varan lättast kan tas isär. Produkter och komponenter på andrahandsmarknaden behöver också kunna kvalitetstestas.

Det finns redan många befintliga standarder att tillämpa för de här behoven, men det finns även flera gap. Till exempel behöver den spårbara informationen ha ett globalt standardiserat och öppet tillgängligt format, som gör den lätt att tolka.

– Egentligen är det här inget nytt. Lösningen används redan inom många områden, inte minst i olje- och flygindustrin. Nu behöver vi skala upp processen och visa på hur den ska kunna tillämpas även för billigare produkter och på massmarknaden, säger Raul Carlsson.

Den 5 oktober kl 13-16 bjuder SIS i samverkan med RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value in till ett öppet intressentmöte, där behovet av framtida standardutveckling ska diskuteras.

Anmäl dig här>>


Cirkulär framtid

Välkommen till SIS digitala eventserie den 13-14 oktober!

Ett kostnadsfritt event med tre valbara avsnitt där du får lära dig mer om den cirkulära framtiden.

Läs mer här >

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.