Utbildning

Intressentmöte om Internet of Materials

SIS arrangerar i samverkan med RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value ett intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Internet of Materials” med syfte att möjliggöra spårning av material och delning av materialrelaterad information över materialens cirkulära livscykler

Boka

Intressentmöte om Internet of Materials

Omfattning:

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

ons 5 Till bokning

Kl. 13:00 - 16:00

oktober

Med nya standarder inom Internet of Materials finns möjligheter för ökad konkurrenskraft genom att spåra material och information om material, genom cirkulära livscykler. En av de första aktiviteterna kommer vara att beskriva ramverket för Internet of Materials och möjliggöra vägar för vidare arbete.

 Detta arbete kan sedan ligga till grund för internationell standardisering. Målet är att länka samman olika branscher, organisationer, märkningar, materialuppgifter och identifiering, till stöd för transparens och en ökad cirkularitet.

Det finns kopplingar till flera kommittéer på SIS som på olika sätt arbetar med att följa material och materialspecifik information genom hela produkt- och värdekedjan. Under webbinar kommer vi att presentera redan pågående standardiseringsarbeten och forskning.

 Området spänner över flera relevanta och aktuella material, ämnesområden och över flera olika sektorer som hanterar samma material där teknikutveckling nu pågår. Några exempel är textil, förpackningar, byggnad, olika metaller som exempelvis stål, batterier och elektronik.

Välkommen till onsdagen den 5 oktober, 13:00-16:00.

!!!!!Du som anmält dig kommer få en möteslänk skickas till dig dagen innan mötet.

Vid frågor, vänligen kontakta Karin Vestlund Ekerby, projektledare på SIS Miljö och Energi karin.vestlund.ekerby@sis.se

 

            
RISE
           
SIS

FNs hållbarhetsmål

>> Här hittar du mer information om bakgrunden till detta möte

Riktar sig till

Boka

Intressentmöte om Internet of Materials

Omfattning:

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

ons 5 Till bokning

Kl. 13:00 - 16:00

oktober

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se