Utbildning

Intressentmöte om Internet of Materials

5/10 -22
Välkommen önskar SIS, RISE och spårbarhetssatsningen Trace4Value till dagens intressentmöte. Vi kommer diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Internet of Materials” med syfte att möjliggöra spårning av material och delning av materialrelaterad information över materialens cirkulära livscykler.

Möteslänk: https://sis.zoom.us/j/83176704710?pwd=VTZvYlFxRGk3b0lremN3aXBjL0VqUT09

Bakgrund:

Med nya standarder inom Internet of Materials finns möjligheter för ökad konkurrenskraft genom att spåra material och information om material, genom cirkulära livscykler. En av de första aktiviteterna kommer vara att beskriva ramverket för Internet of Materials och möjliggöra vägar för vidare arbete.

 Detta arbete kan sedan ligga till grund för internationell standardisering. Målet är att länka samman olika branscher, organisationer, märkningar, materialuppgifter och identifiering, till stöd för transparens och en ökad cirkularitet.

Det finns kopplingar till flera kommittéer på SIS som på olika sätt arbetar med att följa material och materialspecifik information genom hela produkt- och värdekedjan. Under webbinar kommer vi att presentera redan pågående standardiseringsarbeten och forskning.

 Området spänner över flera relevanta och aktuella material, ämnesområden och över flera olika sektorer som hanterar samma material där teknikutveckling nu pågår. Några exempel är textil, förpackningar, byggnad, olika metaller som exempelvis stål, batterier och elektronik.

 

Agenda:

• Inledning – om SIS och standardisering.

• Presentation av politiska önskemål och de behov av spårbarhet och informationsdelning som finns i den cirkulära ekonomin.

• Presentation av existerande standarder och pågående standardisering som berör ämnet.

• Kort diskussion i break-out-rooms.

• Presentation av RISE och pågående RISE FoU-projekt.

• Presentation av Trace4Value och projekt.

• Diskussion i break-out rooms.

• Återsamling och Avslutning.

Vi planerar för en lite längre paus ca 14.15-14.30 samt ett par bensträckare. 

Välkommen!

 

Möteslänk: https://sis.zoom.us/j/83176704710?pwd=VTZvYlFxRGk3b0lremN3aXBjL0VqUT09

Om du anmäler dig samma dag vänligen kontakta Karin Vestlund Ekerby för att få länken.

Vid frågor, vänligen kontakta Karin Vestlund Ekerby, projektledare på SIS Miljö och Energi karin.vestlund.ekerby@sis.se

 

    
RISE
   
SIS

 

 

FNs hållbarhetsmål

>> Här hittar du mer information om bakgrunden till detta möte

Riktar sig till

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se