Nyhet · 2020-12-03

Säkra affärer blir årets tekniska kommitté

En av våra nyaste kommittéer, SIS/TK Säkra affärer 618, tog i år hem priset. Stort grattis till kommitténs ordförande Catherine Borgkvist och SIS projektledare Hanna Axelsson.

Stort grattis Catherine Borgkvist! Nu är vi nyfikna, hur arbetar du som ordförande för att motivera och engagera dina TK-deltagare?

- Jag försöker verkligen att få alla så delaktiga som möjligt hela tiden. Det är deltagarna i kommittén som ska vara kraften framåt. De sitter på så extremt bra kunskaper och information. Vi är en brokig grupp, på ett positivt sätt, vilket gör att vi är framgångsrika för alla kan alltid bidra med något. Alla är extremt engagerade och hugger direkt om något behöver tas tag i.

- Om det är någon i gruppen som inte sagt något på ett tag försöker jag lyfta fram den personen genom att ställa frågor. Alla ska känna sig delaktiga och att de gör nytta i kommittéarbetet.

I och med pandemin har ni inte haft möjlighet att träffas, hur tycker du att det digitala arbetssättet fungerar?

- Vi tycker såklart att det är tråkigt att det inte går att ses, då vi har så roligt tillsammans. Och att vi har en bra sammanhållning och verkligen varit till stor hjälp nu när vi bara kan träffas digitalt. Vi har löst det så att vi har haft kortare möten, rena arbetsmöten, där vi effektivt betat av steg för steg.

- Hanna Axelsson, vår projektledare, är duktig på att plocka upp lösa trådar dela ut till deltagarna som i sin tur återrapporterar. Vi har fått till ett riktigt bra arbetssätt.

Du är ganska ny i standardiseringsarbetet, varför är det viktigt att engagera sig i standardiseringen?

- Du får en fantastiskt stor chans att vara med och påverka. På riktigt. Du bygger superbra nätverk och träffar personer som du kanske aldrig skulle ha träffat annars. Dessutom kommer du i kontakt med myndigheter på ett helt annat sätt än i ditt vanliga arbete. Jag kan varmt rekommendera att vara med i standardiseringen för det är jätteroligt och otroligt lärorikt. Jag vet att deltagarna i min kommitté håller med – detta var nästan som en aha-upplevelse för oss alla.

Stort grattis Hanna Axelsson, projektledare för kommittén Säkra affärer. En klassisk fråga - hur känns det?

- Superkul! Detta var ett av mina första projekt som projektledare på SIS och de flesta av deltagarna består av personer som inte har erfarenhet av kommittéarbete och att ta fram standarder. Arbetet i kommittén har, och är fortfarande, extremt lärorikt. Jag känner mig priviligierad att få vara med i en uppstart och att få ta fram en svensk standard från början. Och att vi nu dessutom blivit årets tekniska kommitté är jätteroligt!

Varför tror du att just ni blev valda till årets tekniska kommitté?

- Vi har haft en väldigt bra och positiv start. Allt började med en idé från en intressent. Intresset var stort att starta en kommitté och idag är vi 14 deltagare som arbetar fram en första standard.

- Att arbetet går så bra är nog mycket för vi har god sammanhållning i gruppen. Vi arbetar hårt och målmedvetet för att få fram den kommande standarden som ska standardisera vilka parametrar man bör se till vid bedömningen av huruvida en leverantör kan betraktas som säker och tillförlitlig eller inte.

Hur tycker du det digitala arbetssättet fungerar?

- Det har gått över förväntan. Gruppen har gillat att träffas fysiskt, trots att många inte är Stockholmsbaserade. Det var nog bra att vi kunde göra det till en början, för då skapade vi den bra sammanhållningen som vi har i kommittén. Arbetet går enligt plan, trots övergång till att bara träffas digitalt. Nu i vår kommer vi att ha möten oftare, rena digitala arbetsmöten, för att jobba med standarden.


Catherine Borgkvist, ordförande i SIS/TK Säkra affärer

Hanna Axelsson, projektledare i SIS/TK Säkra affärer

Motivering

"SIS/TK 618 Säkra affärer har en väldigt hög närvaro och aktivitet bland sina deltagare.

Deltagarna är mycket aktiva, trots att vi är mitt i en pandemi och inte kan träffas fysiskt, så pågår ett kontinuerligt arbete via digitala möten. Kommittén flyttar hela tiden fram sina positioner och skapar mervärde varje gång de möts.

Under året har kommittén växt och kommittén har ett brett deltagande från såväl offentlig som privat sektor med kommuner, myndigheter och företag bland deltagarna.

Kommittén har en stark tro på att den kommande standarden för bedömning av huruvida en leverantör kan betraktas som säker och tillförlitlig kommer att kunna hjälpa både offentlig och privat sektor. Både genom att spara pengar och tid men även för att skapa ett tryggt tillvägagångssätt när det gäller att välja rätt leverantör."

SIS/TK 618 Säkra affärer

Varje dag görs tusentals transaktioner som summeras upp i mångmiljardklassen. Vid valet av affärsmotpart behöver en beställare veta om den man väljer att göra affärer med är tillförlitlig.

I dagsläget genomförs en stor del av processen ofta manuellt, vilket medför stora kostnader. För att kunna effektivisera processen och få ett tillförlitligt resultat som är hållbart över tid behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. Detta kan skapas genom standardisering.