Pressmeddelande · 2022-01-13

Global standard för mensskydd på gång

Nu är det klart att ISO, den globala standardiseringsorganisationen, ska ta fram standarder för mensskydd. Initiativet kom från Sverige och det lutar åt att Sverige kommer att leda arbetet i den internationella kommitté som ska bildas.

mens_850X350_sis.png

– För att kvinnor runtom i världen ska kunna delta i skola och yrkesliv behöver de tillgång till bra och säkra mensskydd. Det är i grunden en fråga om rättvisa, säger Anna Sjögren, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Mensskydd regleras på lite olika sätt runtom i världen. I Europa klassas de exempelvis som en konsumentprodukt. I USA däremot räknas mensskydd som en medicinteknisk produkt. Det finns också ett antal länder som har nationella standarder, men det saknas en gemensam och tydlig kvalitetsnivå som tillverkare och konsumenter kan lita på.

– För de flesta kroppsnära produkter – som kondomer, spiraler och inkontinensskydd – har det sedan länge funnits internationella standarder för kvalitet och säkerhet. För mensskydd har det dröjt ända till nu att ens starta arbete på global nivå, säger Anna Sjögren och tillägger att begreppet ”mensskydd” innefattar engångsprodukter som tamponger och bindor men även flergångsprodukter så som menskoppar eller tvättbara bindor.

300 miljoner människor menstruerar varje dag vilket understryker att det är en fråga som rör människor över hela världen. Det är många som driver på, eftersom säkra mensskydd har en tydlig koppling till viktiga frågor om kvinnors hälsa och möjlighet att delta i samhället fullt ut. Flera stora internationella organisationer har betonat vikten av menstruell hälsa – bland andra Bill and Melinda Gates Foundation, FN:s kommission för mänskliga rättigheter och Världsbanken.

Nu har ISO:s medlemsländer röstat för att skapa en ny grupp för standardisering av just mensskydd.

Förslaget till nytt standardiseringsområde kommer från svenska intressenter som tillsammans med SIS har lyft frågan till internationell nivå. Sverige har erbjudit sig att leda det internationella arbetet genom svenskt sekretariat och ordförandeskap. Den internationella gruppen kommer att bestå av deltagare från flera olika länder och representerar tillverkare, testinstitut, konsumentorganisationer, akademi, påverkansorganisationer och myndigheter. Svenska intressenter är välkomna att kontakta SIS för mer information om hur de kan engagera sig.

Syftet är att skapa gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter. Dessutom gynnar standarder produktutveckling och innovation och ger ökad konkurrenskraft och handel mellan länder.

– Vi får räkna med att det tar ett par år innan det finns en färdig global standard på plats. Mycket kan hända på vägen när representanter från hela världen ska komma överens, avslutar Anna Sjögren.

Läs mer


Vill du vara med?
Kontakta projektledaren Anna Sjögren på SIS