Pressmeddelande · 2020-10-28

Global standard saknas för mensprodukter

Runt 300 miljoner människor menstruerar varje dag, jorden runt. Ändå finns det i dag inget tydligt regelverk som garanterar att tamponger, bindor, menskoppar och andra mensprodukter är säkra och fungerar som de ska. Nu lämnar Svenska institutet för standarder, tillsammans med ett antal aktörer, ett förslag på nytt standardiseringsområde till Copolco som är den del av ISO som driver konsumentfrågor.

I dag finns cirka 22 000 globala standarder som rör allt från fasta bränslen till socialt ansvarstagande. Men än finns ingen global standard för mensprodukter, trots att hälften av världens befolkning menstruerar under stora delar av sina liv.

En grupp intressenter har sedan i våras samlats på Svenska institutet för standarder, SIS, och formulerat argumenten till varför och hur internationell standardisering av mensprodukter kan bidra till förändring och förbättring för konsumenter världen över.

– Att det finns säkra produkter att tillgå vid menstruation är en stor konsumentfråga världen över, men också en hälsofråga och en fråga om att de som menstruerar ska kunna delta i samhället fullt ut, alla dagar av året. Globala frågor kräver globala lösningar. Vi vill nu att Copolco ska driva frågan vidare inom den globala standardiseringsorganisation ISO, säger Kristina von Dolwitz, projektledare på Sveriges Konsumenter, som varit med och tagit fram förslaget.

– Ett problem är att mensprodukter klassas på olika sätt i olika länder. Inom till exempel EU betraktas de som konsumentprodukter vilket gör att de faller utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter – trots att produkterna används på känsliga delar av kroppen, som slemhinnor. I USA däremot klassas de som medicintekniska produkter. Med olika klassning finns det risk att det blir oklart vilka regler som gäller och vem som är ansvarig. Här kan en standard bidra till tydlighet i de fall lagstiftningen inte räcker till, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS.

– Gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter kommer ge nytta till såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare och inköpsansvariga.

Dessutom gynnar standarder produktutveckling, innovation, handel mellan länder och ger ökad konkurrens, säger Louise Klintner, doktorand Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och som också deltagit i arbetet med att ta fram förslaget om mensprodukter som ett nytt standardiseringsområde.

Mer information

Bakgrunden till initiativet

ISO/Copolco

SIS samarbetspartners i arbetet med ansökan

Kristina von Dolwitz, projektledare Sveriges Konsumenter
Magnus Fransson, projektledare Wargö Innovation
Louise Klintner, doktorand Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Gerda Larsson, medgrundare The Case for Her
Catrin Lindblad, projektledare RISE Research Institutes of Sweden
Marie Walleberg, grundare Imse Vimse

Kontaktpersoner

Anna Sjögren, Svenska institutet för standarder, SIS, anna.sjogren@sis.se

Kristina von Dolwitz, Sveriges konsumenter, kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se