Nyhet · 2021-04-30

Standarder centrala när EU reglerar AI

Med hjälp av standarder ska en ny EU-lag säkerställa att utvecklingen av artificiell intelligens blir etisk. Samtidigt ska den se till att EU behåller sin konkurrenskraft.

Standarder viktiga när EU reglerar AI

Artificiell intelligens (AI) är ett forskningsområde med stora möjligheter, stora risker och en mycket stark konkurrens. Var går till exempel gränsen mellan etik och viljan att komma först? EU väljer att lösa dilemmat genom att definiera fyra risknivåer i sitt nya lagförslag:

  • oacceptabel risk
  • hög risk
  • begränsad risk
  • minimal risk

Det stora och uppmärksammade dokumentet som presenterades i slutet av april är ett viktigt steg mot ett framtida rättsligt ramverk för AI inom unionen. Det bygger till stora delar på standarder – både europeiska (CEN-Cenelec) och globala (ISO/IEC). Tanken är att bygga vidare på de standarder som redan finns eller är under utveckling. Det kan också bli aktuellt att ta fram nya harmoniserade standarder för området.

- Harmoniserade standarder tas fram på uppdrag av EU-kommissionen när de ser ett stort behov av samordning. Uppfyller man en harmoniserad standard så uppfyller man per automatik det direktiv den är harmoniserad mot, förklarar Johan Dahlgren, sektionschef på SIS. 

Svenska institutet för standarder, SIS, tar aktiv del i arbetet, bland annat i utvecklingen av en teknisk rapport för översikt av etiska och samhälleliga aspekter av AI genom experten Viveka Bonde från LightNet Foundation. 

- Det är viktigt att AI-baserad teknik används på ett sätt som överensstämmer med samhällets värderingar, våra standarder och även framtida rättsliga ramverk. Då måste man jobba tvärvetenskapligt, säger Viveka Bonde.

Informationsteknik SIS/TK 611, SIS

Lightnet Foundation

Mer om EU:s nya rapport

 


Viveka Bonde
AI-expert och advokat vid Bonde Barzey Advokatbyrå.

Intressant?

Är du intresserad av att engagera dig i det svenska, europeiska eller globala standardiseringsarbetet?

Hör av dig till Johan Dahlgren, sektionschef för informationsteknik och ledningssystem på SIS.

 

Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Vill du delta i standardutveckling?

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.