Nyhet · 2020-05-18

3D på G – men standarder behövs för att komma vidare

Vi märker ett ökat intresse från företag och organisationer som vill dra nytta av standarder för att bygga upp en smart, digital produktion.

Text: Lena Lidberg

– En av industrins stora utmaningar är att man ofta sitter fast i befintliga plattformar och produktionssystem. Då kan standarder vara det verktyg som behövs för att komma vidare och få till det sömlösa dataflöde som alla nu söker, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på SIS inom bland annat smart industri, robotik och additiv tillverkning.

Hon framhåller att det redan idag finns gott om användbara standarder, och fler är på väg. Som exempel har ISO/IEC en gemensam arbetsgrupp som tittar på referensmodeller för smart industri. Sjutton länder deltar, däribland Sverige.

– Att arbeta modellbaserat får allt större betydelse, oavsett om det handlar om att se över sin datakvalitet eller att införa nya produktionsmetoder. Det finns många fördelar med att till exempel kunna simulera och visualisera tidigt i designstadiet, men för att komma vidare i processerna krävs olika former av standardisering och kvalitetssäkring.

Digitala tvillingar

Ett område med snabb utveckling är digitala tvillingar. Detsamma gäller additiv tillverkning, där de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och ASTM tillsammans har 31 nya standarder på gång. Sedan tidigare finns ett tiotal på plats.

– Det är Sverige, genom SIS, som leder det viktiga och grundläggande terminologisekretariatet inom additiv tillverkning. Terminologistandarden ska vara klar under 2021 och håller som bäst på att revideras, berättar Ann-Sofie Sjöblom.

Standarderna för additiv tillverkning syftar bland annat till att ge företagen ett bättre ramverk kring komponenter för 3D-printing. Det underlättar exempelvis specificeringar och upphandlingar.

– Idag används ofta metallpulver och plast, men det lanseras även många nya material.

Ann-Sofie Sjöblom noterar dessutom ett ökande behov av standarder kring spårbarhet och cirkularitet.

– Även här har standardiseringen en stor uppgift med att föra utvecklingen framåt. Hållbarhet är på många sätt den främsta drivkraften i hela den omställning som nu pågår, betonar hon.

Läs också: 3D revolutionerar industrin

Det här är en redigerad artikel ur SIS tidning Magasinet S. Läs hela tidningen här >>


”Standardiseringen en stor uppgift med att föra utvecklingen framåt”

Ann-Sofie Sjöblom
projektledare smart industri, SIS