Handbok

Produktionsteknisk ordlista jämte arbets- och meritvärderingstermer

Köp

Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktionsteknisk ordlista har huvudavsnitten produktion, verksamhet, metod och arbetsmätning. Vidare ingår en systematisk sammanställning av arbets- och meritvärderingstermer. För termerna anges motsvarigheter på engelska och tyska samt definition och kommentar. Alfabetiska register på de olika språken ingår.

Exempelpost

  verksamhet 
del av ett produktionsförlopp, under vilken en eller flera produktionsfaktorer är i funktion
Verksamhet liksom uppehåll kan hänföras till olika detaljeringsgrad. Exempelvis till enbart operatör eller maskin eller också till större eller mindre grupper av produktionsfaktorer (operatör + maskin, arbetslag, avdelning).
Anmärkning: Verksamhet avser aktiviteter hos produktionsfaktorerna anläggningutrustning ocharbetskraft men ej hos den fjärde produktionsfaktorn,material, som är objektet för de tre övrigas aktiviteter.
E activity
D Tätigkeit f

Ämnesområden

'Produktionsteknik (01.040.25)


Köp

Handbok

Produktionsteknisk ordlista jämte arbets- och meritvärderingstermer
Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Tyska

Artikelnummer: BCK-11596

Beteckning: TNC 49

Utgåva: 1971

Utgiven: 1971-01-01

Antal sidor: 99

Förlag: Terminologicentrum TNC