Handbok

Betongteknisk ordlista

Köp

Pris: 800 SEK
standard ikon

Papper

Betongteknisk ordlista, som ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC, innehåller över 900 svenska termer från det betongtekniska området; de flesta har definitioner och engelska termmotsvarigheter. I många fall finns även förtydligande kommentarer och korshänvisningar till andra termer. Dessutom finns det en systematisk termförteckning enligt en indelning i olika ämnesområden, t.ex. armering, betongtillverkning, betongvaror, speciella gjutningsmetoder, redskap och maskiner för bearbetning m.fl. Ett alfabetiskt register över de engelska termerna gör det  möjligt att hitta de svenska motsvarigheterna om man översätter från engelskan.

Den senaste tillgängliga betongordlistan i Sverige gavs ut av TNC för fyrtio år sedan: TNC 46. Betongtekniken har sedan dess utvecklats kraftfullt både i och utanför Sverige och det finns i dag ett antal delområden som inte alls behandlade i TNC 46. Behovet av en uppdatering har därför funnits en lång tid. Med hjälp av ett trettiotal experter har Betongteknisk ordlista nu sammanställts. Arbetet har letts av en redaktionskommitté bestående av Ingvar Börtemark (ordförande), Johan Silfwerbrand och Evert Sandahl. Gunnel Johansson, TNC, har medverkat i arbetet som terminolog. Ordlistan blir nummer 17 i Betongföreningens rapportserie. I TNCs serie får den nummer 103.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91)


Köp

Handbok

Betongteknisk ordlista
Pris: 800 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Artikelnummer: BCK-86833

Beteckning: TNC 103

Utgåva: 2012

Utgiven: 2012-01-01

Antal sidor: 127

Förlag: Terminologicentrum TNC