ELISA – kunskap om standardisering, ackreditering och immaterialrätt

ELISA är den digitala utbildningen som ger dig en kunskapsöversikt av standardisering, ackreditering samt immaterialrätt och hur dessa påverkar forskning, utveckling och företagande.

Utbildningen vänder sig till dig som studerar men också till dig som arbetar inom något av ovanstående områden.

Du får en kunskapsöversikt av standardisering, ackreditering och immaterialrätt.

Utbildningen är totalt två timmar och består av

  • undervisningsfilmer
  • kunskapsfrågor
  • avslutande prov.

Du väljer själv hur långa stunder du vill ägna åt utbildningen, eftersom den är digital och kan pausas när som helst. När du har genomfört det avslutande provet med ett godkänt resultat får du ett diplom.

Bakom initiativet står Patent- och registreringsverket (PRV), Svenska institutet för standarder (SIS), Svensk elstandard (SEK), Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS) och Swedac. Utbildningen har gemensamt tagits fram för att möta upp behovet som efterfrågas av arbetsgivare och näringslivet i Sverige.

Du hittar utbildningen samt mer information om ELISA här >>