Utbildning

SIS-ESM onlinetjänst för ett förenklat och effektivt sätt att arbeta med standarder för informationssäkerhet inom ISO 27000

Välkommen till en kostnadsfri introduktion av SIS-ESM. Med verktyget SIS-ESM får du ett praktiskt, effektivt och enkelt stöd för att arbeta med, följa upp och mäta ert arbete med informationssäkerhet och dataskydd baserat på standarder inom ISO 27000-serien. Under webbinariet går vi igenom hur tjänsten fungerar och hur den kan hjälpa dig i ditt arbete med informationssäkerhet.

SIS-ESM ger er även möjlighet att arbeta med lagar, riktlinjer och föreskrifter och använda ISO 27000 som utgångspunkt. Med verktyget kan ni på ett överskådligt och enkelt sätt förbereda och underhålla en certifiering enligt SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och ha full kontroll över dokumentationen utmed hela processen.