Utbildning

Riskhantering i praktiken

Riskhantering handlar om att hantera osäkerheter genom att systematiskt värdera och behandla de risker som påverkar en verksamhets förutsättningar att nå sina mål.

Boka

Riskhantering i praktiken

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 16500 SEK (exkl moms)

december

tis 3 - ons 4 Till bokning

Kl. 09:30 - 16:30

Stockholm

Kategori: utbildningar inom risk- och kontinuitetshantering

Utbildningen ger en djupgående förståelse för vad risker är och hur du hanterar dem utifrån ISO 31000 Riskhantering – principer och riktlinjer.

På utbildningen går vi igenom ett ramverk för riskhantering och beskriver hur riskhantering kan planeras, utvecklas, implementeras, integreras och följas upp. Vidare ger utbildningen kunskap om hur risker kan hanteras inom ramen för befintliga ledningssystem, som exempelvis ISO 9001, ISO 14000 och ISO 22301.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Riskhantering i praktiken

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 16500 SEK (exkl moms)

december

tis 3 - ons 4 Till bokning

Kl. 09:30 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se