Utbildning

Kontinuitetshantering i praktiken

Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuitetshantering är en viktig pusselbit för organisationer att möta dessa förändringar och att säkerställa en fortsatt leveransförmåga med en hög kundnöjdhet och medborgarnytta även under allvarliga störningar.

Boka

Kontinuitetshantering i praktiken

Omfattning: 1 dag

Pris: 7500 SEK (exkl moms)

2023
april

ons 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för kontinuitet i verksamheten och hur du kan skydda organisationen genom att identifiera potentiella hot, utvärdera deras konsekvenser och utveckla förmågan att minimera konsekvenserna av avbrott och störningar. Du kommer vidare att få kunskaper i hur ni kan implementera kontinuitetshanteringen in i organisationens befintliga ledningssystem såsom ISO 9001. Utbildningen påvisar de starka kopplingarna mellan kontinuitetsarbetet (säkerställa leveransförmågan) och kvalitetsarbetet (säkerställa kundnöjdhet i leveransen). Under utbildningen kommer du att lära dig de centrala begreppen inom kontinuitetshantering, förstå fördelarna med ett ledningssystem för kontinuitetshantering och bli bekant med kraven i ISO 22301.

Riktar sig till
Utbildningsmål

Boka

Kontinuitetshantering i praktiken

Omfattning: 1 dag

Pris: 7500 SEK (exkl moms)

2023
april

ons 26 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se