Utbildning

Intressentmöte - Harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Nu kan du vara med och påverka när standarder skrivs i samband med implementering av tillgänglighetsdirektivet. Det gäller krav på produkter och tjänster inom bla bygg och IT.
Intressentmötet sker online via Zoom.

Boka

Intressentmöte - Harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Omfattning: 2,5 tim

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

mån 10 Till bokning

Kl. 13:00 - 15:30

webbinarium

I framtiden ska det bli lättare att handla på nätet, boka biljetter, använda internetbank, bankomater och använda teknisk utrustning, tex datorer och mobiltelefoner. Ambitionen är också att det ska bli bättre tillgänglighet i den byggda miljön kring bankomater och för digitala gränssnitt. Skillnaderna i regelverk på dessa områden ska minska mellan EU:s medlemsländer, vilket i sin tur underlättar handel på den inre marknaden.

Den sociala hållbarheten inom tillgänglighetsområdet innebär att alla människor oavsett förmågor och egenskaper ska ha möjlighet att delta i samhällslivet. De ska också kunna nyttja de möjligheter som finns med de nya digitala produkterna och tjänster - både de som finns idag och framtida.

De produkter och tjänster som berörs av dessa standarder är

 • datorer och operativsystem
 • bank-, biljett- och check-in-automater
 • telefoner och smarta mobiler
 • TV-utrustning kopplade till digitala teletjänster
 • telefontjänster och -utrustning
 • audiovisuella mediatjänster, som TV och därtill relaterade konsumenttjänster
 • tjänster kopplade till flyg, buss, spårväg och vattenburna persontransporter
 • banktjänster
 • e-böcker
 • e-handel

Standarderna kan även användas som kravunderlag i upphandling.

Kom och var med i arbetet att ta fram standarder, som ger stöd till att följa lagstiftningen, samt få förhandsinformation om framtida standarder.

Talare

 • Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet,  MFD
 • Hans von Axelson, utredare med särskilda uppgifter, MFD
 • Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef, Funka
 • Mia Ahlgren, ansvarig för internationella funktionsrättsfrågor, Funktionsrätt Sverige
 • Sarah Sim, Tf standardiseringchef ,SIS

Välkommen på intressentmöte, så får du veta mer!

När du anmält dig, kommer en zoom-länk skickas till dig.

Program

 • Inledning
 • SIS och harmoniserade standarder
 • Sammanfattning och uppdatering om tillgänglighetslagen.
 • EU:s plan för det inkluderande samhället. 
 • Vilka harmoniserade standarder ska tas fram?
 • Varför engagera sig?
 • Förutsättningar för att delta?
 • Tid för frågor

Boka

Intressentmöte - Harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Omfattning: 2,5 tim

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

mån 10 Till bokning

Kl. 13:00 - 15:30

webbinarium

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se