Utbildning

Prata samma språk - en ny ordlista om hållbar plastanvändning

Samsyn kring olika begrepps betydelse är en förutsättning för att ta fram framgångsrika åtgärder kring hållbar plastanvändning. Därför har svenska experter lett arbetet med en ny ordlista som säkerställer att alla pratar om samma saker, när plastens miljökonsekvenser diskuteras i Europa.

Plastordlista

Nu bjuder SIS tekniska kommitté för plast (SIS/TK156) in till en informativ eftermiddag där vi berättar om framtagandet av den nya ordlistan för plast och miljöaspekter. Under eventet kommer vi bjuda på intressanta föredrag om hur standarden arbetades fram och även belysa varför den togs fram. Vi kommer även diskutera några av de viktigaste termerna och dess definitioner i en paneldiskussion med inbjudna plastexperter. 

Missa inte denna chans att träffa och nätverka med Sveriges plastexperter. Här kan ni lyfta frågor och diskutera hur ni tycker att begrepp inom plast och miljö ska definieras.

Vi avslutar eventet med mingel och nätverkande där vi bjuder på snittar och mousserande vin. Varmt välkomna den 11 oktober 13.00-15.00.

Agenda:

  • Projektledningen för TK 156 Plast hälsar välkomna
  • Jenny Fagerland, projektledare för TK 156 Plast berättar om bakgrunden till arbetet
  • Ignacy Jakubowicz, forskare, RISE presenterar SS-EN 17615 Plast – Miljöaspekter- Ordlista (EN 17615 plastic – Environmental aspects – Vocabulary)
  • Vi blickar framåt, vad händer med standarden nu och i framtiden?
  • Paneldiskussion
  • Mingel med snittar och mousserande vin 

Medverkande

- Ignacy Jakubowicz, forskare, RISE

- Jenny Fagerland, projektledare, SIS

 


Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se